Szigetelési kisokos

 • APP MODIFIKÁCIÓS LEMEZEK Jellemzők: magas hőállóság, kiváló tapadóképesség, jó hideghajlíthatóság, UV állóság. Összefér az SBS modifikált lemezekkel.
 • ATTIKA:főpárkány feletti, a tetőt eltakaró tömör vagy áttört mellvédszerű fal
 • BITUMEN: az ásványolaj lepárlása után visszamaradó fekete, termoplasztikus szénhidrogén elegy
 • BITUMENES HEGESZTHETŐ VASTAGLEMEZ: min. 4 mm vastag leolvasztásos ragasztással rögzíthető bitumenes lemez. A ragasztáshoz szükséges bitument a lemez hátoldalára gyártás során hordják fel. Fektetésükhöz PB gázzal üzemelő lángolvasztó berendezéseket használnak. A felhordott bitumen védelmére finomhomok hintést vagy polietilén fólia kerül.
 • CE (Conformité Européenne) : Az Európai Unió belső piacán csak azok a termékek hozhatók forgalomba, amelyek a rájuk vonatkozó termékbiztonsági követelményeknek és irányelveknek maradéktalanul megfelelnek.
  A CE jelölés feltüntetése a terméken azt jelenti, hogy az maradéktalanul megfelel a fent említett irányelveknek, szabványoknak tehát biztonságos, s erről az előírt módon meg is győződtek. A jel azonban csak a megfelelősségről tájékoztat, ezért az adott termékkategórián belül nagy különbségek lehetnek az anyagok műszaki képességeinek tekintetében.
 • ÉMI: Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. építőipari termékek megfelelőségével, építőipari szervezetek minősítésével foglalkozó szervezet.
 • ÉME: Építőipari Műszaki Engedély
 • ÉMSZ: Épületszigetelők és Tetőfedők Magyarországi Szövetsége
 • HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG
 • LÁGYULÁSPONT: Az a hőmérséklet amikor egy anyag (pl. üvegműanyagbitumen) egy bizonyos fokú képlékenységet ér el.
 • MODIFIKÁLÓ SZER: Szilárd, sűrűnfolyó folyadék vagy folyékony emulzió formájú polimer/kopolimer, amely alkalmas a bitumennel történő összekeverésre az olyan tulajdonságok javítására, mint a kiszáradt réteg tartóssága, rugalmassága és nyújthatósága.
  Például:

  • akrilátok
  • ataktikus polipropilén (APP)
  • polikloroprén (CR)
  • etilén metilacetát (EMA)
  • etilén vinilacetát (EVA)
  • poliizoprén (IR)
  • természetes gumi (NR)
  • polibutilén (PB)
  • sztirol butadién gumi (SBR)
  • sztirol butadién sztirol (SBS).
 • MODIFFIKÁLT (bitumen): a speciális módosítás(ok)hoz használt modifikáló szer típusától függően ahasznált bitumen egy vagy több jellemzője tekintetében módosított bitumen.
 • PÁRASZELLŐZŐ
 • PÁRKÁNY
 • RÉTEGREND: A tető megfelelő védelemének kialakításához többrétegű vízszigetelés szükséges.Például: kétrétegű bitumenes vízszigetelő rendszer beton födémszerkezet rétegei:
  • Záróréteg
  • Első réteg
  • Hőszigetelés
  • Párazáró
  • Alapozó bevonat
 • SBS MODIFIKÁCIÓS BITUMENES LEMEZEK: 10-15m% polimer keverés alapbitumenhez. Jellemzők: nagy szakadási nyúlás, repedésáthidalási képesség, gumiszerű nyújthatóság és visszarugozó tulajdonság (hordozórétegtől függően), magas hőállóság, kiváló hideghajlíthatóság, nagy szakítószilárdság, gyors bedolgozhatóság, nem UV álló.
 • SZAKADÁSI NYÚLÁS: a szigetelőlemez eredeti méretének a szigetelőlemez elszakadásáig bekövetkezett maradó megnövekedéseaz eredeti méretszázalékában kifejezve. A két értéke a hossz- illetve keresztirányban mért értékeket mutatja.
 • SZAKÍTÓERŐ: laboratóriumban a szigetelőlemez szakadásának pillanatában mért erő. A két értéke a hossz- illetve keresztirányban mért értékeket mutatja.
 • ZÁRÓLEMEZ (felületvédelemmel ellátott lemezek) Színes vagy színezett palaörlemény hintéssel ellátott lemezek, amik nem járható lapostetők legfelső rétegeként kerülnek beépítésre.